Рига приготовила 13,87 млн евро на устранение последствий COVID-19